AUTO CENTAR VUKMAN

Pravne informacije

P Automobil Import d.o.o. , Zagreb,Kovinska 5
Osnovan  rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu br. Tt-99/95, MBS 080269360
Temeljni kapital  5.000.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Direktori: Tomislav Miletić  i Heinz Schneiter

Žiro računi: HR452484008-1100469292 kod Raiffeisenbank Austria d.d . Zagreb
HR602330003-1100205215 kod Societe Generale – Splitska banka d.d.,Split


Dragi korisniče,

Internet stranice www.peugeot.hr namijenjene su upravo vama, kako biste se približili marki Peugeot, njenim proizvodima i uslugama.
 

Vaš pristup i korištenje internet stranica PEUGEOT ovise o Vašem prihvaćanju dolje naznačenih uvjeta korištenja ove web stranice kao i Vašem postupanju u skladu s dolje naznačenim uvjetima korištenja ovih web stranica i primjenjivim pravnim normama.


P Automobil Import d.o.o., neće biti odgovoran za bilo koji gubitak ili štetu koji nastanu zbog Vašeg propusta da postupate u skladu s dolje naznačenim uvjetima korištenja ovih web stranica i primjenjivim pravnim normama.

Ovdje navedeni uvjeti korištenja pisanih materijala, popisa proizvoda i usluga, te materijala s internet stranica PEUGEOT pravila su kojih su se dužni pridržavati svi korisnici web stranica. Stoga Vas molimo da se upoznate s njima kako bi izbjegli kasnije eventualne nesporazume i posljedice u svezi istih.

Sve informacije dostupne na ovim stranicama isključivo su informativnog karaktera. Bilo koji podaci ili dijelovi bilo kojih podataka dostupni na ovim stranicama ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećima bez prethodnog pisanog dopuštenja P Automobil Import d.o.o.

 

UVJETI KORIŠTENJA


 

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Sadržaj stranica smatra se intelektualnim vlasništvom P Automobil Import d.o.o. -a, i kao takav je zaštićen zakonima koji su trenutno na snazi.

Reprodukcija ovih stranica, te na njima prikazanih radova i modela vozila odobrava se isključivo za strogo osobnu upotrebu, isključujući bilo koje korištenje u svrhu reklamiranja i/ili komercijalne i/ili informativne svrhe, u skladu s pravnim propisima u svezi autorska prava odnosno prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva koji su trenutno na snazi.

Svaka reprodukcija, predstavljanje, korištenje, djelomična ili potpuna promjena stranica, bez obzira na metodu ili podršku, različitih radova ili modela vozila koji ih

ine, bez prethodnog dopuštenja P Automobil Import d.o.o. -a, bilo zlonamjerna ili slučajna, strogo je zabranjena i predstavlja kršenje uvjeta korištenja materijala s predmetnih web stranica koje za sobom povlači krivičnu i materijalnu odgovornost, te

e P Automobil Import d.o.o. takvog počinitelja krivično i materijalno goniti temeljem pravnih propisa koji su na snazi.

Strogo je zabranjena reprodukcija, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge web stranica www.peugeot.hr, pojedinačnih elemenata web stranica PEUGEOT-a, dizajna logotipa PEUGEOT bez izričitog pisanog odobrenja P Automobil Import d.o.o.

Ime marke PEUGEOT, loga PEUGEOT, imena vozila korištena u njihovom okruženju, slogani, kao i proizvodi i usluge zaštićeni su registriranim znakom sukladno primjenjivim odredbama autorskog prava odnosno prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva. Svaka reprodukcija, korištenje i/ili promjene napravljene bez prethodnog pisanog odobrenja P Automobil Import d.o.o.. -a, smatrat će se povredom autorskih prava odnosno povredom prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva.

LOZINKE I PRISTUP

Prilikom registracije na www.peugeot.hr sami odabirete korisničko ime i lozinku. U potpunosti ste odgovorni za čuvanje povjerljivosti vaše lozinke i korisničkog imena, te za sve radnje izvršene pod vašim imenom.


 

PREDSTAVLJANJE PROIZVODA I USLUGA

Informacije koje P Automobil Import d.o.o. objavljuje na ovim web stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja. Međutim, niti P Automobil Import d.o.o. kao niti PEUGEOT koncesionari ne jam

e za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg podatka na ovim web stranicama.

Karakteristike vozila predstavljene na web stranicama PEUGEOT odnose se na ona vozila koja su dostupna u trenutku izdavanja ili ažuriranja web stranica.

Naznačene cijene odgovaraju trenutnom cjeniku marke PEUGEOT. Za točne cijene potrebno je obratite se Peugeot koncesionaru.

P Automobil Import d.o.o.zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave, ažurira ili izmjeni podatke na svojim web stranicama, osobito one koje se odnose na tehničke karakteristike, opremu predstavljenih modela i cijene, uzimajući u obzir interaktivni karakter stranice.
Informacije dostupne na web stranicama ne mogu se smatrati temeljem za donošenje značajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka. PEUGEOT se ni u kom slučaju ne može smatrati odgovornim za neostvarivanje korisnikovih očekivanja u svezi s tim.


 

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Materijal na ovim web stranicama je na raspolaganju "takav kakav jest" bez jamstava bilo koje vrste, bilo izričitih, bilo impliciranih.

Korisnik ima pristup ovim web stranicama samo na svoju vlastitu odgovornost. P Automobil Import d.o.o. ne jamči da će ove web stranice uvijek biti dostupne i raspoložive te da neće sadržavati greške ili viruse ili da će na njoj objavljeni podaci biti točni i pouzdani.

Ni pod kojim uvjetima P Automobil Import d.o.o. ili članovi prodajne mreže nisu odgovorni za izravne ili neizravne nedostatke, oštećenja ili gubitak, osobito za materijalne nedostatke, gubitak podataka ili programa ili financijske nepravilnosti, koji su rezultat konzultacija ili korištenja ovih stranica ili stranica koje su uz nju vezane.
 

Podaci o modelima, tehničke karakteristike i cijene odgovaraju definiciji u trenutku izdavanja ili ažuriranja stranica. Iste su prezentirane samo kao indikacija i ne mogu se smatrati ugovornom ponudom proizvoda ili usluga pruženih od strane P Automobil Import d.o.o. ili članova prodajne mreže. Moguće su pogreške ili propusti.


Do zakonom predviđenih ograničenja, P Automobil Import d.o.o. neće odgovarati za bilo kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastalu kao rezultat uporabe ili nemogućnosti uporabe koje od informacija dostupnih na ovim web stranicama, ili nečeg što je na njima objavljeno ili dodano od strane drugih korisnika.

 

P Automobil Import d.o.o. zadržava pravo ažuriranja ili izmjene uvjeta korištenja u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti. Najnovija verzija općih uvjeta korištenja može se pregledati klikom na link Pravne informacije, koja se nalazi na dnu web stranice

 

 

IZJAVA O POVJERLJIVOSTI OSOBNIH PODATAKA

Vi („Kupac” ili „Najmoprimac”, u daljnjem tekstu: Vi) ste kupili ili unajmili vozilo opremljeno informatičkim i elektroničkim sustavima koji sadržavaju različite elemente za osiguravanje pravilnog rada i sigurnosti vozila tijekom cijelog njegovog životnog vijeka.

Te su funkcije sljedeće

 • Sustav bilježenja performansi i tehničkog stanja vozila: prikuplja i obrađuje tehničke informacije o radu i uporabi vozila te osobito razinu tekućine, kilometražu, dnevnik događanja, uključujući dijagnostiku i upozorenja ili informacije o mehaničkoj sigurnosti.

 • Funkcije na daljinu: jamče optimalno izvođenje na daljinu usluga koje Vi zatražite ili koje su potrebne za ispravan rad vozila, kao što su održavanje ili ažuriranje informatičkih i elektroničkih usluga vozila, u skladu s važećim propisima u području zaštite osobnih podataka.

 • Sustav sigurnosti: omogućuje lociranje vozila kako bi se utvrdilo mjesto na kojem Vi ili Vaše vozilo trebate pomoć.

 • Sustav eCall: obavještava hitne službe o točnom položaju vozila, vremenu nesreće i smjeru kretanja na autocesti, čak i ako vozač nije pri svijesti ili nije u mogućnosti uputiti ili primiti poziv. Sustav eCall moguće je aktivirati i ručno pritiskom na dugme u vozilu, što može učiniti na primjer svjedok teške nesreće. Sustav eCall prenijet će podatke koji su nužno potrebni za pomoć u slučaju nesreće.

Cilj je ovog Pravilnika o povjerljivosti obavijestiti Vas, u skladu s propisima koji su na snazi u području zaštite osobnih podataka (odnosno Opća uredba o zaštiti podataka br. 2016/679 od 27. travnja 2016. i Zakon o informacijskim tehnologijama i slobodama br. 78-17 od 6. siječnja 1978., kako je izmijenjen), o uvjetima pod kojima društvo P Automobil Import d.o.o. (u daljnjem tekstu: Mi) obrađuje Vaše osobne podatke , ovisno o slučaju, s obzirom na to da se tim različitim funkcijama omogućavaju prikupljanje, obrada i prosljeđivanje informacija koje se mogu kvalificirati kao osobni podaci na temelju važećih propisa u području zaštite osobnih podataka koji su primjenjivi u Vašoj zemlji.

Osim toga, moguće je da ćemo trebati prikupljati i obrađivati Vaše osobne podatke dok smo u interakciji s vama kako bismo odgovorili na Vaš zahtjev, kao što je opisano u daljnjem tekstu.

 

1. Koja je svrha obrade Vaših osobnih podataka i koji je pravni temelj te obrade?

Svrhe u koje prikupljamo informacije koje se odnose na Vaše vozilo jesu sljedeće:

Obrada tih informacija opravdava se:

 • obrada Vaše narudžbe vozila ili Vaš zahtjev za najam novog vozila

 • te, po potrebi, pružanje prikladnih i povezanih usluga za popravak i/ili održavanje Vašeg vozila na licu mjesta ili na daljinu, ili pružanje zatražene pomoći (na primjer pomoći na cesti, pomoći u slučaju krađe ili nestanka vozila, pomoći u potrazi za nestalim osobama i usluga navođenja do odredišta)

 • izvršenjem ugovora između Vas i Nas

 • obradom narudžbe koja proizlazi iz izvršenja Ugovora između P Automobil Import d.o.o. i njezina Prodavača

 • pružanjem usluga na temelju ugovora između Vas i Nas, ako ste se pretplatili na takve usluge

 • optimiranje i poboljšavanje karakteristika vozila na temelju informacija, uključujući osobne podatke: poboljšavanje sigurnosti, razvoj novih vozila i funkcija, potvrda kvalitete vozila, analiza tendencija vozila

 • upravljanje i optimiranje odnosa s kupcima

 • provođenje ispitivanja, anketa i statistika radi bolje ocjene kvalitete proizvoda i predviđanja potreba kupaca

 • legim intitimneresom društva P Automobil Import d.o.o. da poboljšava svoje proizvode i isporučuje proizvode visoke kvalitete s poboljšanim funkcijama i većom sigurnosti

 • legitimnim interesom društva P Automobil Import d.o.o. da osigurava zadovoljstvo i informacije svojim kupcima

 • legitimnim interesom društva P Automobil Import d.o.o. da ocjenjuje kvalitetu svojih proizvoda, predviđa potrebe i zadovoljstvo svojih kupaca i da, prema tome, razvija nove funkcije

 • pružanje usluga za koje je potrebno utvrđivanje zemljopisnog položaja, kao što je pomoć na licu mjesta ili na daljinu

 • Vašim prethodnim pristankom koji se dobiva za prikupljanje i obradu podataka o zemljopisnom položaju putem skočnog prozora

 • dostavljanje informacija o našim promotivnim ponudama, novostima o događanjima (newsletter, pozivnice, upitnici, ankete i druge publikacije)

 • Vašim prethodnim pristankom koji dajete, u slučajevima u kojima se to zahtijeva zakonom, označavanjem za to predviđene kućice prilikom dostave Vaših osobnih podataka društvu P Automobil Import d.o.o.

 

2. Tko su voditelji i korisnici osobnih podataka?

 U smislu Opće uredbe o zaštiti podataka („GDPR“), voditelj obrade je: P AUTOMOBIL IMPORT d.o.o. , Zagreb,Kovinska 5 Osnovan rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu br. Tt-99/95, MBS 080269360 E-pošta: zastitaosobnihpodataka@p-automobil-import.hr

 Kada je to u općim uvjetima i odredbama navedeno s odgovarajućom izjavom o zaštiti osobnih podataka koji se odnose na vrstu ugovora u koji ulazite, kontrolor podataka može biti i dobavljač ili ovlašteni serviser s kojim sklopite ugovor ili pošaljete narudžbu. Između P Automobil Import d.o.o. i prodavača ili ovlaštenih serviseria, zaključen je ugovor koji uređuje međusobni odnos između poduzeća u vezi s zajedničkim upravljanjem osobnim podacima. Na vaš zahtjev ćemo vas obavijestiti o sadržaju ovog ugovora. Operator vaših osobnih podataka ne pruža trećim stranama, osim članovima svoje distribucijske mreže i drugim povezanim tvrtkama PSA grupe, kada je to potrebno za izvršenje vaše narudžbe ili ako postoji druga opravdana pravna osnova za svrhe za koje su svrhe sljedeće::

Ime primatelja

Svrha dijeljenja

 • Prodavač

 • osigurati prepoznavanje kupca kada se povezuje s mrežom P Automobil Import d.o.o.

 • svaki treći pružatelj usluga i/ili društvo koji pripadaju istoj Grupi kao P Automobil Import d.o.o., koji za P Automobil Import d.o.o. djeluju kao pružatelji usluga koje ste zatražili ili koje je zatražilo društvo P Automobil Import d.o.o. u gore navedene svrhe

 • vođenje marketinških kampanji, provođenje anketa o zadovoljstvu kupaca i predlaganje komercijalnih ponuda prilagođenih potrebama kupaca

 • svako društvo koje pripada istoj Grupi kao P Automobil Import d.o.o.

 • unapređenje sigurnosti, istraživanja i razvoja proizvoda Grupe PSA

 • hitne službe utvrđene zakonom

 • pružanje hitne pomoći putem naše funkcije eCall, u skladu s Našim zakonskim obvezama

 

3. Prenose li se Vaši osobni podaci izvan EU-a?

Moguće je da ćemo trebati prenositi Vaše osobne podatke primateljima koji se nalaze u zemlji izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP). Prijenosi su tada zaštićeni uporabom mehanizama prijenosa u skladu s propisima koji su na snazi u području zaštite osobnih podataka.

 

4. Koliko dugo se zadržavaju Vaši osobni podaci?

Trajanje zadržavanja Vaših osobnih podataka koje prikupi Prodavač može se utvrditi u skladu sa svrhom obrade podataka na temelju sljedećih kriterija:

- Podaci pohranjeni u određene svrhe zadržavaju se koliko je potrebno za potrebe obrade osobnih podataka kako je utvrđeno u gore navedenom članku 1. (za vrijeme trajanja ugovora sklopljenog s Vama, u skladu sa zakonodavstvom, dok s Vama održavamo komercijalni odnos).

- Vaši osobni podaci se potom arhiviraju u primjenjivim propisanim rokovima.

- Potom se anonimiziraju ili brišu.

 

5. Koja su Vaša prava i kako ih možete ostvariti?

U skladu s propisima koji su na snazi u području zaštite osobnih podataka, raspolažete pravom na pristup, ispravak, brisanje, ograničenje obrade, primanje primjerka Vaših osobnih podataka za Vaše vlastite potrebe ili kako biste ih dostavili drugom pružatelju usluga po Vašem izboru (prenosivost), kao i pravom prigovora na obradu Vaših osobnih podataka ako se ti podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga ili ako se obrada temelji na legitimnom interesu.

Također, na adresu P AUTOMOBIL IMPORT d.o.o. , Zagreb,Kovinska 5, email: zastitaosobnihpodataka@p-automobil-import.hr možete dostaviti upute o postupanju s Vašim podacima nakon vaše smrti.

Vaš pristanak možete ukinuti u svakom trenutku ako se obrada temelji na potonjem razlogu. Sva ta prava primjenjuju se u granicama predviđenima propisima koji su na snazi u području zaštite osobnih podataka.

Ta prava možete ostvariti jednostavnim zahtjevom upućenim na adresu P AUTOMOBIL IMPORT d.o.o. , Zagreb,Kovinska 5,  ili slanjem elektroničke pošte na sljedeću adresu: zastitaosobnihpodataka@p-automobil-import.hr.

 

AUTO CENTAR VUKMAN

Više informacija